Co nového u Peti

06.02.2014 22:36

Milí dárci, přátelé, příznivci, pomocníci.
Jak mnozí víte, Peťa nic neslyší - je hluchý a je kandidátem na zavedení  kochleárního implantátu . S tímto implantátem, který se asi tak 1 rok nastavuje, Peťa konečně uslyší.
Na konci tohoto měsíce čeká Peťu důležité vyšetření sluchu. Po shodnocení výsledků vyšetření se bude domlouvat termín zavedení kochleárního implantátu.
Doufáme, že vše dobře dopadne a Peťa dostane kochleární implantát co nejdříve. Nutně to potřebuje ke svému dalšímu vývoji, ,ke komunikaci s rodiči a okolím.
Zde si přečtěte jak funguje takový kochleární implantát.
Po zavedení a nastavení kochleárního implantátu je potřeba zakoupit některé součásti příslušenství. A to bude možné právě díky Vám a Vaši finanční pomoci.
Děkujeme.

Další dobrá zpráva plná naděje je tato :
Peťa je zařazen v databázi pacientů vhodných k absolvování klim terapie, protože má DMO - dětskou mozkovou obrnu. Pravděpodobně po té co bude Peťovi voperován kochleární implantát a jeho situace se ustálí, bude čekat na volný termín k nástupu do sanatoria v Klimkovicích.Pokud se kochleární implantát časově oddálí, bude Peťa nejdříve absolvovat Klim therapy.
Jelikož si velice vážíme darů, které jste nám poskytli a snažíme se je maximálně hospodárně využít, bude maminka s Peťou na Klim terapii dojíždět po celý měsíc každý den autem. Tím velmi snížíme její cenu a ušetříme tak peníze pro případ, že Peťa bude tuto terapii absolvovat ještě jednou. Při této terapii se používá mimo jiné také tzv. kosmický obleček . Tato terapie již mnohým pomohla a tak doufáme, že i Peťa po ní bude chodit.
Bez Vás, kteří na to vše Peťovi přispíváte, by se toto všechno vůbec neudálo.
Děkujeme.

Tým občanského sdružení Pomoc pro Peťu