Otázky a odpovědi

Jak se dá přispět?

Finanční příspěvek můžete poslat bankovním převodem na číslo účtu 2300494371/2010 (FIO banka a.s.) nebo v hotovosti statutárnímu zástupci.

Dostanu k finančnímu daru doklad o zaplacení?

Ke každému finančnímu příspěvku zaplacenému v hotovosti vydáváme příjmový doklad, převody bankou jsou vedeny v účetnictví. V případě zájmu Vám vyhotovíme darovací smlouvu.