Přání

30.12.2014 20:19

Přejeme Vám pokojné prožití těchto vánočních dnů.
Přejeme Vám radost, lásku a pokoj .
Radost, lásku a pokoj, které pramení z vědomí, že lidský život ( jakkoliv těžký ) má hluboký smysl, který zde v našem pozemském životě mnohdy zcela nechápeme. Tušíme však, že nás čeká ještě něco dalšího, něco, co nás daleko přesahuje.
Je to Bůh, kdo nás čeká se svou otevřenou náručí plnou něhy a lásky. Bůh, který se stal člověkem v Ježíši Kristu.
Přejeme Vám, abyste zvláště v těchto dnech zaslechli jeho tichý hlas, který nás zve, nejen k jesličkám, ale především k věčnému životu.

Též Vám chceme popřát do Nového roku hodně radostných a úspěšných chvil. Ať je pro Vás rok 2015 od Boha hojně požehnaný.

Tým občanského sdružení Pomoc pro Peťu