Víčka

28.07.2016 21:51

Děkujeme všem, kteří pro Peťu sbírají víčka.
Velmi nám tímto pomáháte.
Díky vaši pomoci přichází pravidelně na účet našeho občanského sdružení velmi důležité finanční částky.
Sběr víček pro naše sdružení koordinuje paní Lenka Winklerová ( tel. : 732 872 185 ) , za což jí patří velký dík.
Ještě jednou vám všem kteří sbíráte moc děkujeme.

Pomoc pro Peťu o.s.