Změna názvu na "Pomoc pro Peťu, z.s."

20.01.2017 19:58

Od letošního roku se občanské sdružení Pomoc pro Peťu, dle požadavku zákona mění na zapsaný spolek, tedy Pomoc pro Peťu, z. s.
O změně názvu rozhodl Krajský soud v Ostravě dne 23.12.2016.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci 17.1.2017 .


Tomáš Václavek